GÖREVLER

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
İç Hastalıkları Asistanı Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1993-1997
İç Hastalıkları Uzmanı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Şile Devlet Hastanesi
1997-1998
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Asistanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 1998-2001
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 2001-2004
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçenti Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 2004-2010
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Profesörü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 2010